Ức chế sự nảy mầm của các bào tử và ngăn chặn sự sinh trưởng của nấm Fusarium sp.

Hiển thị tất cả %d kết quả